237 หมู่ที่ 1, Non Than Lum Phu Mueang Nong Bua Lam Phu District, Nong Bua Lam Phu 39000

237 หมู่ที่ 1, Non Than Lum Phu Mueang Nong Bua Lam Phu District, Nong Bua Lam Phu 39000